עדכונים

הגיעו לארץ עמדות לטעינת ניידים


די, מספיק לשמוע עד כמה הלקוחות מבקשים גם הטענת ניידים. סוף סוף, הבאנו לארץ עמדות טעינה מפוארות לטעינת ניידים שמקבלות את כל סוגי התשלום! עמדה אחת נמצאת בתחנה המרכזית בירושלים
עמדה נוספת מוצבת באסף הרופא, בכניסה למיון!

עמדות לטעינת ניידים


חזרה
הגיעו לארץ עמדות לטעינת ניידים